Uitzenden & detacheren

De uitzendkrachten van PEC Zwolle Werkt stellen zich beschikbaar om, na bemiddeling door PEC Zwolle Werkt, bij een werkgever arbeid te verrichten.

  Meer informatie  

Over de dienst

Onder uitzenden verstaan we de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door PEC Zwolle Werkt aan werkgevers. De uitzendkracht schrijft zich in bij PEC Zwolle Werkt, en stelt zich aldus ter beschikking om, na bemiddeling door PEC Zwolle Werkt, bij een werkgever (tijdelijk) arbeid te verrichten.

De redenen waarom uitzenden via PEC Zwolle Werkt interessant kan zijn, zijn divers.

 • Tijdwinst in de selectieprocedure
 • Flexibiliteit; inzet naar eigen inzicht
 • Geen loon doorbetaling bij ziekte of uitval
 • Minder administratieve lasten
 • ABU lidmaatschap, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen
 • Alleen gewerkt uren betalen
 • Werving & selectie wordt gedaan door experts
 • Meer tijd voor de eigen core business
 • Kostenbesparing door juiste inzet flexibiliteit
 • Toegang tot relevante marktinformatie
 • Toepassen van juiste (CAO) beloning
 • Keuze uit groot scala van (flexibele) contractvormen
 • Opleidingsmogelijkheden